پودر وانیل خالص

از این پورد میتوان جهت استفاده در شیرینی پزی، تهیه بستنی، دسر و طعم دار کردن مکملهای ورزشی استفاده نمود