از پودر وانیل در شیرینی پزی، تهیه بستنی، دسر و طعم دار کردن مکمل های ورزشی استفاده میشود.