%100 کتوژنیک

فاقد افزودنی و مواد نگهدارنده

از آنجایی که این محصول فاقد هرگونه افزودنی است، بهترین زمان مصرف تازه آن تا 3 روز است. چنانچه تمایل دارید برای مدت زمان بیشتری امکان نگهداری داشته باشید، توصیه میکنیم شیر را در قالب یخ ریخته، فریز کنید و هر بار به میزان نیاز مصرف نمایید. 

توجه : شیر بادام محصولی سفارشی است. بنابراین در زمان ثبت سفارش این محصول، تا 2 روز کاری زمان آماده سازی در نظر بگیرید.

ارسال تنها به تهران و کرج.