از نارگیل به عنوان درخت زندگی نام می برند، زیرا می تواند اکثر نیازهای یک فرد را برطرف کند.

کره نارگیل از پودر نارگیل چرب تولید می گردد، بنابراین کره ی نارگیل نیز همانند روغن نارگیل حاوی چربیهای اشباع شده می باشد. در مقایسه، کره ی نارگیل نسبت به روغن نارگیل از مواد مغذی و فیبر بیشتری برخوردار است.

مصرف مقدار معینی از کره نارگیل در طول روز باعث کاهش اشتها و عدم ‌علاقه به ریزه خواری در طول روز میشود.

نکته مهم در مورد کره و سایر مشتقات نارگیل( شیر و روغن نارگیل) این است که در زمان فست امکان استفاده دارند و باعث شکسته شدن فست های کتوژنیک و لوکرب نمیشوند.