کره بادام زمینی کتوباما فاقد هر گونه افزودنی است.

100 درصد خالص و کتوژنیک.

 ترکیبات :

فقط و فقط بادام زمینی ایرانی (آستانه) خالص.

 

ارزش غذایی هر ۱۰۰ گرم :

 • کالری: ۵۸۸
 • سدیم: ۱۷ میلی گرم
 • پروتئین: ۲۵ گرم
 • چربی: ۵۰ گرم
 • کلسترول: ۰
 • پپتاسیم: ۶۴۹ میلی گرم
 • کربوهیدرات: ۲۰ گرم
 • فیبر: ۶ گرم
 • آهن: ۱۰ درصد از میزان روزانه
 • کلسیم: ۴ درصد از میزان روزانه
 • ویتامین B6: به میزان 25 درصد
 • منیزیم: ۳۸ درصد از میزان روزانه