ادویه فاهیتا (مکزیکی) Fajita Seasoning

ادویه فاهیتا ممتاز کتوباما شامل : 

پودر چیلی (فلفل قرمز) – پودر نمک سنگ – پودر برگ استویا – پاپریکا – پودر پیاز – پودر سیر – پودر زیره و ... .