کندر دارای طبیعتی گرم و خشک است و موجب تقویت حافظه می‌شود. تحقیقات روی کندر نشان داده است که مصرف این گیاه دارویی در دوران بارداری نیز در تقویت حافظه و سرعت و قدرت یادگیری نوزادان، تأثیرگذار است.

علاوه بر خواص خوراکی، جوشاندن کندر در آب و یا دود کردن آن به همراه اسپند، باعث پاکسازی، تلطیف و معطر شدن هوای خانه میشود.