تخم شربتی علاوه بر یک نوشیدنی لذت بخش، دارویی گیاهی است و در درمان بسیاری از بیماری های مفید است. از قدیم به عنوان یک نوشیدنی سنتی بین ایرانیان جای داشته که علاوه بر رفع تشنگی برای متعادل نگهداشتن فشارخون و لاغر شدن بسیار موثر است.